Zeolity - czy są bezpieczne dla środowiska i naszego zdrowia?

11.02.20

Z roku na rok rośnie nasza świadomość ekologiczna. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę zmian i poczuwa się do odpowiedzialności za naszą wspólną planetę. Zależy nam coraz częściej na tym aby nasza obecność nie szkodziła jej i aby mogła pozostać w swej niezmienionej formie dla reszty pokoleń.

 

Wraz ze wzrostem troski o środowisko naturalne rośnie zapotrzebowanie na alternatywne, bardziej ekologiczne, rozwiązania dotychczas wykorzystywanych środków codziennego użytku. Warto pamiętać iż środki używane w naszych domach mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Lecz czy wraz ze wzrostem naturalnych rozwiązań nie mijamy się z celem? Czy aby wszystkie rozwiązania nie zostawały bez znaczenia dla naszego zdrowia?

Alternatywne środki piorące i myjące

Decydując się na zaprzestanie korzystania ze środków chemicznych i detergentów poszukujemy najczęściej wyjścia w prozaicznych produktach i sposobach znanych od wieków. Każdy kto interesuje się tematem sprzątania, prania czy mycia w wersji naturalnej słyszał zapewne o sodzie oczyszczonej, occie, kwasku cytrynowym i szarym mydle. Są one powszechnie dostępne i sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Jednak nie wszyscy chcą korzystać z tych produktów. Wielu osobom zależy aby były one w postaci podobnej do tych obecnie używanych ale posiadających naturalny skład. Producenci idąc tym tropem szukają wciąż to nowych produktów, które mogą pomóc nam w utrzymaniu czystości w naszych domach. Jednym z takich składników są zeolity.

Czym są zeolity?

Zeolity naturalnie występujące w przyrodzie to nic innego jak minerały znajdujące się w pustych przestrzeniach niektórych osadowych lub magmowych skał. Różnią się swoją postacią, właściwościami i składem chemicznym. Ich cechami głównymi są pienienie się, zmiękczanie twardej wody, jednocześnie posiadają wysoką zdolność higroskopijną, absorbują nieprzyjemne zapachy oraz usuwają z otoczenia niektóre szkodliwe jony. Poddane działaniu temperatury około 400°C oddają zgromadzoną w sobie wodę, przy jednoczesnej możliwości odwrócenia tego procesu. Zeolity charakteryzują się właściwościami detoksykującymi organizm. Stosuje się je do usuwania toksyn i metali ciężkich z organizmu oraz w walce z chorobami spowodowanymi przez wirusy i bakterie.

 

Zeolity w swej naturalnej formie występują w złożach na całym świecie. Głównie w Chinach ale też w Polsce na przykład na Dolnym Śląsku i w Pieninach. Jednak obecnie możliwe jest produkowanie zeolitów syntetycznych. Wytwarza się je na skutek reakcji chemicznej łącząc niektóre odczynniki chemiczne ale również z pozyskanego popiołu z odpadów po spalaniu węgla.

Gdzie wykorzystuje się zeolity?

Zeolity posiadają szereg właściwości i z powodzeniem są wykorzystywane w medycynie, przy produkcji kosmetyków, w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska, rolnictwie i budownictwie. Ze względu na swoje właściwości pieniące i zmiękczające wodę z powodzeniem wykorzystuje się je przy produkcji proszków do prania, tabletek do zmywarek czy płynów do mycia naczyń. Są alternatywą dla dotychczas stosowanych fosforanów. Niektóre kraje całkowicie zakazały stosowania fosforanów i większość środków czyszczących bazuje na zeolitach. Jednocześnie w związku z ich pozostałymi właściwościami wykorzystuje się je w osuszaniu, oczyszczaniu z jonów ołowiu, cynku czy miedzi ale również amoniaku i fosforanów w tym w oczyszczaniu insuliny. Jak też z powodzeniem w przemyśle spożywczym czy rolniczym przy produkcji pasz dla zwierząt czy nawozów stałych. Stosuje się je również w petrochemii czyli w przemyśle związanym z przerabianiem odpadów po przetworzeniu ropy naftowej na przykład w produkcji asfaltu, jednocześnie są surowcem w produkcji kruszywa, papieru i cementu.

Czy są szkodliwe dla naszego zdrowia i obojętne dla środowiska naturalnego?

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu stosowania zeolitów na nasze zdrowie. Zaobserwowano w nich niepokojący poziom zeolitów w kurzu domowym w przypadku domów, w których używano proszków do prania ubrań właśnie z tym składnikiem. Jest to istotne z powodu norm bezpieczeństwa. Bezpieczna ich dawka w powietrzu nie może przekraczać 1 mg na 1 m3. Przekroczenie tych norm jest dla nas szkodliwe. Uważa się iż dzieje się tak przez fakt złego wypłukiwania się zeolitów w praniu. W następstwie tego przedostają się one podczas suszenia do powietrza, z którym je wdychamy. Jest to na tyle niebezpieczne iż zeolit w powietrzu może być rakotwórczy. 

 

Ze względu na fakt, że zeolity wykorzystywane w proszkach do prania są syntetyczne nasuwają się wątpliwości co do ich ekologiczności. Warto jednak pamiętać iż produkowane są z popiołów po spalaniu węgla, na przykład w elektrowniach, a więc ich produkcja wspiera gospodarkę odpadami. Stosowane na obszarach skażonych ekologicznie do walki z groźnymi związkami są jednocześnie nierozpuszczalne w wodzie. Istnieje obawa, iż skutkuje to osadzaniem się ich na dnie zbiorników wodnych. Warto jednak pamiętać że stosowanie zeolitów syntetycznych w oczyszczalniach ścieków jest jednocześnie bardzo wydajną i skuteczną metodą oczyszczania wody z groźnych zanieczyszczeń.

 

Czy są więc dobre? Sami podejmijcie decyzję. Możecie kupić u nas gotowe proszki do prania Bio-D, bazujące na zeolitach. Dla fanów samodzielnej produkcji chemii domowej i alternatywnych metod leczenia mamy też czysty zeolit w opakowaniach po 250 g lub 1 kg.

 

Ciekawie na temat zeolitów pisała też Asia z blogu Organiczni.eu, oraz inspirujący może okazać się wpis na portalu Odkrywamy Zakryte.

Twój koszyk zawiera

0 produktów produkty produkt

close modal Icon
Brak produktów. Kiedy dodasz produkty do koszyka pojawią się one w tym miejscu.