Lucart Professional

Lucart do produkcji papierów EcoNatural wykorzystuje tylko procesy fizyczne - w wyniku rozdzielenia warstw kartonów po napojach (tetrapaki) uzyskuje się celulozę w naturalnym kolorze oraz tworzywo AlPe, z którego Lucart robim dozowniki. Jest to wyjątkowy na skale światową przypadek gospodarki zamkniętej w przemyśle papierowym. Bez wybielania, bez ścinania drzew, bez marnotrawstwa.

Innowacyjny proces produkcji, który doprowadził do powstania EcoNatural, pozwala nam na recykling wszystkich elementów kartonów po napojach, oddzielając włókna celulozowe od polietylenu i aluminium w procesie mechaniczno-fizycznym, bez użycia substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.