Natural Straws

Przez wieki wszystkie rurki do picia wykonane były ze słomy różnego gatunku zbóż.

Stąd nazwa SŁOMKI!

Najbardziej popularnym zbożem wykorzystywanym w tym celu było żyto.

Pod koniec dziewiętnastego wieku zaczęto konstruować maszyny służące do produkcji papierowych rurek do picia. Podstawowym problemem tego typu ‘słomek’ było to, że rozmiękały one w momencie kontaktu z cieczą. Aby temu zapobiec, pokryto je parafiną – pochodną ropy naftowej.

W latach 60-tych plastik zastąpił papier, a rurki wykonane z tego materiału, niestety,  podbiły świat.

Nadszedł czas na powrót do przeszłości!