Swonco

Swonco to młoda polska firma, powstała w połowie 2017 roku. Stoi za nimi długoletnia praktyka w przemyśle chemicznym oraz nabyta wiedza i świadomość tego co stanowi o zdrowiu człowieka.

Zdrowie to także czyste środowisko naturalne. Dlatego tak istotne jest czym myjemy naczynia, podłogi toalety, w czym pierzemy nasze ubrania itd. czy nasze płyny są biodegradowalne, ale także jaki mają wpływ na florę i faunę rzek, jezior i mórz. Dla środowiska niezmiernie ważne są procesy wytwórcze, ile pochłaniają energii, jakie surowce zużywają i skąd te surowce pochodzą.
Pracowali przez wiele lat w firmach produkujących gotowe wyroby jak i surowce, doskonale poznali wpływ tych surowców na człowieka i środowisko naturalne.
Dlatego dzisiaj z taką pasją tworzą naturalne środki czystości i chcą propagować ten ważny aspekt zdrowego stylu życia i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

Swonco to pasja, kreatywność, odpowiedzialność społeczna i potrzeba poprawy jakości życia, chęć wspieranie lokalnego środowiska poprzez oferowanie ekologicznej produkcji i bio produktów.

Dzisiaj jest już jasne, że na zdrowie człowieka wpływa czyste środowisko naturalne. Dla środowiska niezmiernie ważne są procesy wytwórcze, ile pochłaniają energii, jakie surowce zużywają i skąd te surowce pochodzą.

Opracowali produkty przyjazne dla ludzi i środowiska. W ich recepturach oparli się wyłącznie o surowce pochodzenia roślinnego, dzięki czemu tzw. wskaźnik BCI / RCI dla sumy składników, czyli produktów jest bliski 100%, natomiast zrezygnowali z surowców kopalnych , ropopochodnych a nawet z sulfatów, dzięki temu produkty Swonco nie zawierają żadnych agresywnych chemikalii.

Gro ich produktów zostało przygotowanych dzięki procesom biotechnologicznym, a wszystkie pochodzą z rynków lokalnych. Dzięki temu dbają, o małe zużycie energii. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w procesach biotechnologicznych jest o ok 70% niższe niż w procesach chemicznych. Dzięki temu, że ich surowce są wytwarzane lokalnie, a nie przypływają z Chin, nie zużyto na ich dostarczenie ton paliwa dla statków czy kolei, a to kolejne oszczędności na emisji dwutlenku węgla do atmosfery.